Karaderili Şirketler Grubu

Kalite Politikamız

Ana Sayfa Kurumsal Kalite Politikamız
Kalite Politikamız
Kalite Politikamız

Karaderili Şirketler Grubu gerçekleştirdiği projelerde “Toplam Kalite” anlayışıyla kendi sektörünün en güvenilir şirketleri arasında yer almaktadır. Güvenin, insan ilişkileri temelindeki en önemli duygulardan biri olduğunu bilerek hareket etmektedir.


Karaderili Şirketler Grubu yönetim ve kalite politikasını; yasa ve mevzuat ile birlikte ticaret etiği dikkate alınarak, ortaklığın görevleri ve ortak değerleri doğrultusunda, geleceği ile ilgili olarak çalışanlarını, müşterilerini, tedarikçilerini, iştirakçilerini, tüm iş ortaklarını ve hissedarlarını aynı gayede buluşturmak amacı ile belirlemiştir.


Kalite politikamızı belirleyen temel unsurlar

  • • Güvenli yaşamın değerinin farkında olarak, tüm hizmetlerimizde emniyet ve güvenliğe önem vererek çalışanlarımızın sağlığını, güvenliğini, bugününü ve yarınını güvence altına almak.
  • • Çalışan bağlılığını ve memnuniyetini artırmak amacıyla aktiviteler düzenleyerek eğitim ve bireysel gelişimine destek olmak, şeffaf yönetim ilkesi doğrultusunda bilgi ve sorumluluk paylaşımı ile yetkilendirilmiş takım ruhunu dinamik tutmak.
  • • Üstlenmiş olduğumuz projelerde müşteri taleplerini doğru algılayarak, müşteri isteklerini doğru yönlendirmek ve bu isteklere maksimum düzeyde bağlı kalmak.
  • • Zaman Projeleri’nde; iş programına ve teknik şartnamelere uygun olarak işi zamanında bitirmek.
  • • Rekabet avantajı sağlayacak teknolojiyi takip ederek, en üst düzeyde operasyonel emniyet, güvenlik ve kaliteyi yakalamak için gereken tüm kaynakları sağlamak ve bu kaynakları en uygun düzeyde kullanmak.
  • • Müşterilerimizin farklı kültürleri göz önüne alınarak; hem günümüz hem de gelecekteki beklentilerini ve ihtiyaçlarını doğru algılayıp değerlendirilmek, hizmetin zamanında sunulmasını sağlamak.
  • • Müşterinin memnuniyeti, öneri ve şikayetini etkin bir şekilde değerlendirmek.
  • • Tüm iş süreçlerimizde, kalite odaklı, sistematik ve disipline edilmiş bir yaklaşım sergilemek, sistemi sürekli gözden geçirerek iyileştirme fırsatları yaratmak.