Yalovaya Değer Katan Proje

Karaderili Şirketler Grubu Editör 3 Nisan 2018

Yalova'ya değer katan proje, "Yalova 7 yıldı* standartlarında bir otel Yeni yılla birilikte kapılarım misafirlerine açmayı planladıklarını söyleyen Yalova Thermai RaLace Otel Genel Müdürü Mustafa Hügül. 7 yıldız stamdanJannda bir htemut kalitesi sunmayı hadaltedlkleıirri söyiüdi. Hügül. ' Türkiye'de Tufizrti Bakanlığına görü alablluceğîmiz en üât yıldır SÖV ısı standart S*tir BlZtrr, tabelam izde da 5 yıldız görülece* Ancak Türkiye'de öyle tesisler var Ki 7 yıldız sîaıxlaılUınnrta nizmat veriyor. Biz de bu kalitede hizmet veren tesisfsrden bir tanesi almaya adayız" dedi söyleyen Hügül, 'lç pazarda ise kongre, seminer ve toplantı oteli ?torak bir imajımız ölücük" dedi. Hügül, "Bizim aynı anda 4500 kişilik kongre ve toplantıların yapılabileceği koflara salonumuz mevcut içerisinde çevirt odaları mevcut Bu salon aym zamanda 4 e? bölünüp dahia küçük gruprarû hitap edebilecek seviyelere gelebiliyor Bunun haricinde, 6 tane deha toplantı salonumuz var, Bir diğer hitap edeceğimiz kesim termal olması sebebiyle sağl ık turizmi amacıyla Otelimizi ziyaret ... edecek vatandaşlarımız. Kireçlenmeden kaynaklı eklem yeri ağrıları olan, herhangi bir rahatsızlığı otan misafirlerimiz bizi rahatlıkla tercih odobilofimler. Ana binanın altında loplüin 6000 metne karelik bir spa alanının var. Burada biz aynı Zamanda kür merkezî olarak da faaliyet göstericegiz Bu kür merkezinde çok çeşıth ve farklı sıcaklıklarda havuzları mrzda olacak*' diye konuştu. Yalova'da bir ilk, "Taiaşsoierapi" ? telin açılmasıyla birlikte Yalova'da bir llkı gerçekleştireceklerinin atlını Çizen Hügül. "6qnü metrekarelik spa alanı mszda tedavi atanlarımız olacak Tedaviye yardım edecek hizmet adaları ve deneyimli personBÜmkia Yalova'da olmayan bir hizmeti gerçekleştirmiş atacağız. Deniz suyunu taşıyarak ısıtmalı olarak Yalova'da bir örneği ötmevan lala&soterapıyl uygulayan biz olacağız" dedi. Hügül, "Yol beni çok faşırtrmştı" hermgl Pa§Bce Otel ı esişlerine giden yolun tamamlanmasından memnuniyetini dile getiren Hügül "Ben il* buraya geldiğimde yola şaşırmıştım.

En ulak köy yoluna bile sıcak aslalilama vapEİırken, sanki özellikle n ırak ıhmışçasına çok kötü bir yolumuz vardı. Neyse kİ artık tamamlandı ... Tabi bu yolun peyzaj çalışmaları noktasında ağaçlandırma yapılabilir veya bu yolun çili taraflı ışıklandırılması yola renk kalacaktır. Kuramlarımızdan btr talebimiz yok sadece desteklerini bekliyoruz. Bu noktada da Termal Belediyesi'^ teşekkürü borç öıllrim. İnşaatımız balen devam etmekte. Açıklığımızda görülecek *tı biz gerçekten Yalova'ya değer kafan hır tesis olacağız" şeklinde konuşlu. Haber: Sezgin Altınel Thermal Palace" Yalova, Akkoy mevkiinde inşası devam edan Yalova nın en büyük termal otel ve devremülk projesi Yalova Thermal Pataca'ta çalışmalar hızla devam ediyor. Birbirinden özel vo konfutlu Otta liplen İle misaİHİerm na keyifli konaklama afler* rratillari sunmayı amaçlayan Yalova îhBrrnal Palace'ı.n toptem alanı 56,673 metrekare Kapalı alan inşası esc 34,01 & metrekare olacak çekikte devam ediyor. Yeni yısda kapılarım tamamen misafirlerine açması plan' ı Th Hügül, "Turizm hassas bir sektör* Turizmin hassas bir suklûr olduğuna değinen Hügül, sektörün siyasal gelişmelerden olumsuz alarak etkilendiğini dile gelirdi, Hügül 'Turizm çok hassas' bir sektör. Pamuk ipliği ne bağlı, En ufak ... bir ianan Yalova Thermal Pala.ce, inşaşı tamamlandığında 700 yatak kapasitesine sahip olacak. siyasi hareket, bu ülfet ceytç olan ilişki veya ülkenin karvdi içinde yaşadığı olumsuzluklar turizmi ilk etfcileyen faklörierin haçında geliyor.

Biz burada Odâdoğu ağırlıklı yatınmEaı yapıyoruz. Ortadoğu pazarı çok alıngan bir yapıya sahip. En basit olaylardan bile etkilenebiliyor ve bütün rezen vosyonla.fi nızın bir anda iptal edildiğim yerebiliyorsunuz. Turizm denince akla sadece otuT kûfiaklamaat gelmesin Uçak seferleri, hava limanından otele olan transfer hiznrveileri, otel konaklama® ve Dunun çevresinde bulunan kültürel turlar vs. her şey etki&eniyor. Turizm başlığı altında toplanan hizmet sektörünün bîr çok dalı ölümsüz, etkilenebiliyor Yalova'da yinede tüm ötümsüzlük* lara rağr»iBih Ortadoğu pazarmın &n büyük talibi üiziz. Ortadoğu'ya şöyle Olr çatışma yapıyoruz. Onlarrn kültürünü öğrenmeye, algılamaya çul ışıyoruz. Ne yerler, no ıp&rlor, neyden keyif alırlar giüi detaylara kadar iniy*îid" oruz. Göittıklürmdo insan* fan başka bir ülkotiu tatil yapmış olsalar dahi onlar kendi kültürlerinden çok fazla ... uzaklaştırmadan tatil ihtiyaçlarını k&fÇMlîarnayı amaçlıyoruz Ortadoğu büyük mr pazar ve şaşaayı da seviyorlar Biz de yeni açılacak otelım¦zde biraz daha standardın üzennde bir hizmet kalitesine ulaşmayı hedefliyoruz. Otelimizin %&ûkk kısmını bitirmiş durumdayız. Odalarımızın mobilya tedrisat» tamam tanıyor, %20'lık ûkGlk kalan kısımda alt yapı 'ışması davam adıyor sorunla karşılaşmak18 sn en geç 20 U Şubatında kapılarımızı açacağız" ifadelerini kullandı,¦ '' iç pazarda kongre ve seminer öleli Dış nazarda îııtişp edecekten en büyük kesimin Oriartngiî nlclugunn