Başkan Mustafa Koca, Görme Engellileri Emette Ağırladı

Karaderili Şirketler Grubu Editör 3 Nisan 2018

Beyaz baston görme engelliler haftasında Emet ilçesinin konuğu Kütahya Altınokta körler demeği üyeleriydi. Emet termal resort evsahipliğinde hafta sonu ilçemizde bulunan demek başkanı İsmail Barış ve dernek üyeleri kendileri için düzenlenen etkinliğe katıldılar. Emet tenııal resortta beyaz baston görme engeliüer haftasında düzenledikleri her etkinlikte keııdüeriııe yakıneıı destek veren Emet belediye başkanı Mustafa Koca'ya hafta sonu ev sahipliği yapan Emet tenııal resort müdürü Mustafa Hügiil ve günün anısına plaket takdim etti. Başkan Barış plaket törelimde yaptığı konuşmada farkıııdalık yaratma ve gömıe engelli vataııdaşlanmızm sosyal yaşama uyum sağlamaları adına etkinliklere büyük önem verdiklerini belirterek;" Bugün burada demeğimiz üyelerine kapılarını açan, otel müdürümüz sayın Mustafa Hügül'e üyelerimiz adına teşekkür ediyorum. Tüm Emet tenııal resort çalışanlarının ügi ve alakası üyelerimizi son derece memnun etmiştir. Ayrıca geçen yıl beyaz baston görme engeli üer haftasında sayın belediye başkammız Mustafa Koca'ııııı davetlisi olarak Emetteydi. Başkaııımızm engelli vataııdaşlanz için yaptığı tesisler ve sosyal projelerini yakıneıı ... takip ediyoruz. Geçen ay üirnizde yapılan etküıliğüııize de Ernetli görme engelli arkadaşlarımızın da üyesi oldukları Grup nağme başkanımızııı destekleri üe Klitahyamıza geldüer. Kendilerinin derneğimize gösterdikleri ügi ve alakaya çok teşekkür ediyoruz."dedi.

Başkan Koca'da Emet belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın ilçemizde sosyal yaşam alanlarını genişletme adına projeler iirettiklerüıi beyanla;"Hepiııizi ilçemize hoş geldiniz. Sizleri burada gömlekten çok mutluyum.Bugün burada sîzlerle buluşmamızı sağlayan başta otel müdürümüz Mustafa Hügiil olmak üzere Emet termal resorta teşekkür ediyorum.Sosyal tesisler yanında sosyal projelerüııizle de engelli vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalışıyoruz.Bu bahar engelliler hatasında da Emet belediyesi olarak bir dizi etküüiğimiz olacak,hepiııizi bu etkinliklere davet ediyorum."dedi. Emet tenııal resort genel müdürü Mustafa Hügül'de Kütahya Altınokta körler demeğini otellerinde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade ederken;"Önümlizdeki yıl ve her yıl bu haftalarda derneğimizi burada ağırlamayı taahhüt ediyoruz. Her zaman bekliyoruz "dedi. Gecede Emet belediye başkanı Mustafa Koca'da Altınokta demeği başkanı İsıııaü Barış'a çini tabak takduıı etti. Daha sonra gece ... Emet tenııal resort alakart ta düzenlenen canlı müzik eğlencesi İlede devam etti.Gecede Osman Turan,Sabri Demırel ve Hakan Denir sahne aldı. Kütahya altınokta körler demeği üyeleri kendileri için hazırlanan gecede gönüllerince eğlendiler.